NEXTHOPENEXTHOPEAnalyse de la déposition policière de RANARISON Tsilavo du...

Analyse de la déposition policière de RANARISON Tsilavo du 22 juillet 2015

-

- Advertisment -spot_img

Pour avoir le statut de victime d’une escroquerie, RANARISON Tsilavo, ancien directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, devenu gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar malgré un protocole d’accord établi par le cabinet d’avocat MCI  en septembre 2012 lors de la séparation des deux associés, va avancer des fausses allégations qu’on va analyser pv-audition-policiere-22-juillet-2015-de-ranarison-tsilavo. En effet, toutes les allégations lors de cette interrogatoire s’avèrent être fausses et visent surtout à tailler un costume d’escroc et de manipulateur notoire à son ancien patron et associé Solo. Comme il a été dit auparavant, toutes les preuves ont été déjà présentées à la justice malgache en vain, Solo a été tout de même emprisonné pendant cinq mois à Antanimora et ses biens immobiliers font l’objet d’une saisie. La justice malgache peut être rapide car le PGCA a traité lui même le plainte déposée le 20 juillet 2015, un soit transmis à la police par le PGCA lui-même le 21 juillet 2015 qui va aboutir à l’audition du plaignant dès le 22 juillet 2015. Un dirigeant de TIC ,qui met en place les politiques de sécurité du système d’informations des entreprises  et le cloud computing à Madagascar, pris en flagrant délit de fausses allégations, on a tout vu à Madagascar. Heureusement que la Cour Suprême veille au grain.

L’extrait de la copie d’écran provient du procès verbal d’interrogatoire des policiers le 22 juillet 2015. On a laissé les réponses en version malgache pour appréhender là où RANARISON Tsilavo, ancien directeur exécutif de de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar depuis novembre 2012 veut en venir : se faire passer pour une victime d’une spoliation auprès des enquêteurs qui n’ont pas en main la totalité du dossier.

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

RANARISON Tsilavo dit qu’il a créé la société CONNECTIC en 2005
analyse-1-ranarison-createur-de-connectic

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo tratrarina : Te hampiseho i RanarisonTsilavo fa izy no nanorina ny Orinasa fa i Atoa Solo dia nijapy lamasinina fotsiny satria te “hi soloky” azy any aorina any.

Ny porofo anefa dia milaza fa :
Tsy i RANARISON Tsilavo no nanana ny hevitra sy nanangana ny orinasa CONNECTIC  izay natao hanoloana sy hanohizana asa nataon’ny orinasa ROVATECH efa fantatry ny maro ao amin’ny tontolon’ny « infrastructure réseau Cisco » tao Antananarivo fa i  Solo XXX no nitantana sy tompon’io io orinasa ROVATECH  io.   Luc RANDRIANANTOANDRO, mpiambina trano sy mpanao hirakiraka, sy  Tsilavo RANARISON, mpitana sora-bola (comptable) tao @ sté ROVATECH , no natao associés tao @ orinasa CONNECTIC t@ fiantombohany. Araka ny voalazan’ny Registre du commerce et des sociétés tamin’ny 30 septambra 2005 dia RANDRIANANTOANDRO Luc, mpiambina trano sy mpanao hirakiraka no gérant associé voalohany tao amin’ny orinasa CONNECTIC.

Tao @ tranon-draiamandrenin’i  Solo XXXX tao Antohomadinika no natao foiben-toeran’ ny orinasa hatramin’ny volana aprily 2006, alohany nifindrany tao Antsahabe, 48 lalana Havana.
Luc RANDRIANANTOANDRO, mpiambina sy olona fanirakiraka ao amin’ny toeram-piasana  no natao gérant taminy fananganana ny orinasa CONNECTIC. Ny fampiasana ny teny hoe « Izaho » dia midika hoe i RANARISON Tsilavo no tena nanana ny hevitra @ fivarotana matériel CISCO, namorona ny hevitra hivarotra  infrastructure réseau ary mitsipaka fa Solo XXX no tompon-kevitra sy tompon’ny renivola.

randrianantoandro-gardien-gerant-fondateur-de-connecticrcs-du-03-oct-2005-gerant-randrianatoandro-luc
Taminy taona 2007, dia nilaza ny fikasany hanohy ny fianarany i Clarion XXX izay nanolo any Luc RANDRIANANTONDRO ho gérant ka izay no antony naha gérant any Solo XXXX fa tsy hoe ny fananany part majoritaire no naha gérant azy.clarion-veut-continuer-ses-etudes-dexpert-comptable
  Tsy gérant statutaire i Mr Solo satria tsy ao anaty  statut ny anarany.
Tamin’ny 16 jolay 2007 dia nanoratra attestation hiarovan’i RANARISON tena tany @ fitsarana i Solo milaza fa izy no tompon’antoka ao amin’ny Connectic reponse-de-clarion-ste-rovatech-et-connectic-appartiennent-a-solo-16-juillet-2007 attestation-de-solo-que-rovatech-et-connectic-lui-appartient-16-juillet-2007

Ny porofo rehetra dia milaza fa tsangan’olona fotsiny ireo associés tao @ société CONNECTIC fa I Solo no tena tompon-antoka. [cool-timeline layout= »one-side » skin= »default » category= »14″ show-posts= »20″ order= »ASC » icons= »NO » ]

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.
aiweiweiCe qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

RANARISON Tsilavo dit qu’il est le directeur des opérations (technique et relation avec la clientèle), Solo s’occupe de l’administratif et du financier

analyse-2-ranarison-veut-justifier-quil-ne-soccupe-pas-de-la-tresorerie

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo  tratrarina : Te hanamarina Atoa Tsilavo fa izy dia tsy mahafantatra ary  tsy mikasikakasika vola sy kaonty mihitsy fa andraikitry  i Solo XXXX tanteraka izany.
Izany no nataony mba ahafahany milaza rehefa avy eo fa “nisoloky” ary nanodikodim-bola i  Solo XXXX. Raha toa manko izy mikirakira ny volan’ny orinasa dia sarotra ihany no milaza fa jamba tsy nahita ny zavatra nitranga teo ambany masony izy. Ny olana mahazo any RANARISON Tsilavo anefa dia voaraikitra ao anaty mailaka daholo ny asa rehetra mitranga ao amin’ny Orinasa CONNECTIC. Ny serveur d’emails moa dia ny orinasa Google no miandraikitra azy (email – gmail for work), izany hoe tsy azo ovaina ny ao anatiny email fa azo fafana na alefa any amin’ny olon-kafa fotsiny (transférer). Mazava tsara ny fanazavana nataon’i Google io.

Ny porofo anefa dia milaza fa :
Tsy Direction des operations no andraikitry Mr Tsilavo tao amin’ny orinasa CONNECTIC fa directeur exécutif na Executive Manager, jerevo viadeo et yatedo ao amin’ny internet.ranarison-tsilavo-executive-manager-chez-connectic
Tamin’ny 3 jolay 2009 dia nanao sonia sy nanisy fitomboka tamin’ny taratasy ofisialy ho any orinasa WESTCON Africa – Comstor i RANARISON Tsilavo milaza fa Executive manager (directeur executif) no asany ao amin’ny Connectic.ranarison-tsilavo-executive-manager-chez-connecticranarison-executive-manager-dapres-westcon-1ranarison-executive-manager-dapres-westcon-2
Tsilavo RANARISON dia Directeur executif izany hoe manana fahefana feno ao amin’ny  orinasa CONNECTIC noho I  Solo tsy eto Madagasikara raha tsy isaky ny efatra na enina herinandro no eto Madagasikara mandritry ny herinandro na folo andro.
Rehefa manoratra email RANARISON Tsilavo dia misalotra tsara ny titre hoe Directeur exécutif na manager executive
Ny asan’i RANARISON Tsilavo dia mikarakara ny Administratif sy Financier rehetra, izy no mifampiraharaha sy manao sonia ny antonta taratasy rehetra: Administratif – Fiscalité –  izy ny manao sonia ny dossier fiscal rehetra (TVA, impôt sur les sociétés, sns). Rehefa misy contrôle fiscal ohatra dia izy no manao sonia irery ranarison-signe-la-transaction-suite-au-controle-fiscal-2011, prime-nozaraina-connectic-volana-mai-2009-0.
Porofo :
Administratif – Banque :manana banky telo ny orinasa ao amin’ny BNI syBOA ary BMOI,  RANARISON Tsilavo irery ihany no signataire any ireo banky telo ireo, izy ihany izany no afaka manao chèque sy virement amin’ny anaran’i CONNECTIC,attestation-tsilavo-signataire-de-tous-les-comptes, izy ihany izany no manana ny fahefana handoa vola sy handefa vola ary manetsika ny tahirim-bolan’ny orinasa, Mila soniany daholo ny taratasim-bola vao afaka manatanteraka izay opération tiana atao ireo banky telo ireo.
Administratif – Gestion du personnel ; izy no manondrotra ny karaman’ny mpiasa sy manome prime ao amin’ny orinasa CONNECTIC 4bis-ranarison-travaille-sur-la-grille-du-salaire-22-mars-2011, Mitsipika ny teny rehetra hoe tsy mikarakara afa tsy ny teknika sy relation avec les clients rehetra izay noteneniny nandritry ny fakana ambany azy io mailaka io.ranarison-tsilavo-definit-les-salaires-et-les-primes-chez-connectic Mazava tsara angamba io email io fa tsy resaka ara teknika sy relation amin’ny clients ny manao gestion des relations humaines. Te hiala bala fotsiny izy fa i Solo XXXX  izay nitondra vola sy naka « risque » no tena ratsy saina ka nihinana irery ny volan’ny orinasa CONNECTIC. Rehefa manao fitokonana ny mpiasa tao amin’i CONNECTIC dia mbola i Solo ihany no lazaina ho ratsy saina nefa iszy no mandidy sy manapaka ao amin’ny Orinasa CONNECTIC.4-augmentation-de-salaire-et-prime-tantely-du-25-mars-20114-augmentation-de-salaire-et-prime-tantely-du-25-mars-2011

17-tm-prime-projet-2011-31-mars-2011ranarison-soccupe-de-la-rh-28-mars-2011

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

En septembre 2011, RANARISON Tsilavo dit qu’il  a demandé le compte associé et qu’il a  constaté qu’il n’est pas normal qu’il n’y a pas de fonds dans la société et Solo lui répond qu’il n’y a pas de surplus (dividendes) à lui partager

analyse-3-ranarison-demande-les-comptes-de-la-societe-connectic

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo  tratrarina : Te hanamarinai RANARISON  Tsilavo fa nafenina azy ny kaontin ny Orinasa CONNECTIC satria efa nanodikodim-bola i  Solo ka manafina ny vaovao momba ny orinasa.

1 – Tsy nangataka compte associé izany I Mr Tsilavo : aiza no porofo fa nangataka taty  izy? Aiza ny email manaporofo izany ? satria mandefa email foana no fomba fiasa ao amin’ny orinasa CONNECTIC
Sady tsy mila mangataka izy satria eo ambany fahefany ny Responsable administratif et Financier sy ny comptables ary afaka mijery isan’andro ny comptabilité izy izay ao amin’ny intranet izay eo ambany masony sy any Madagasikara

2 – Misy vola tao amin’ny  comptes (porofo: relevés Banque tamin’ny 31 aogositra 2011)
Araka ny relevé bancaire ny banky telo dia misy vola ny compte telo ny orinasa, mitentina 163 millions d’ariary.
Solde BMOI au 31/08/2011 : 102.682.742,45  Ariary bmoi-extrait-de-compte-mois-de-aout-11
Solde BNI au 31/08/2011 : 16.378.411,80 Ariary bni-extrait-de-compte-mois-de-aout-11
Solde BOA au 31/08/2011 : 16.555.941,79 Ariaryboa-extrait-de-compte-mois-de-aout-11
Solde Orange Money : 25.900.451 Ariary
Diso izany raha miteny I RANARISON Tsilavo fa tsy misy vola mihintsy ny orinasa CONNECTIC, nefa misy 163 millions d’ariary ao @ kaonty misy porofo mazava tsara ireo ary afaka nojereny tsara. I RANARISON Tsilavo dia afaka manao sonia any amin’ny banky, fa nahoana izy raha nila vola no tonga dia tsy nanao sonia tamin’ny taratasim-bola izay eo ampelatanany ?
Ny resaka dividendes indray dia mandritry ny Assemblée générale des associés izay natao tamin’ny volana jiolay 2011 no handinihana ny fizarana  fa tsy amin’ny volana septambra 2011, roa volana efa avy eo vao mangataka vola hozaraina, natao tao anaty report à nouveau ny tombony fa tsy nozaraina araka ny hita eto. pvago-du-20-juillet-2011-a-9h affectation-des-resultats-connectic-2010
Ao anatin’ny procès verbal any assemblée générale io dia milaza fa misy 303.093.971 Ariary afaka zaraina ao aminy orinasa CONNECTIC (compte report à nouveau), manana anjara 20%  (69 millions d’ariary) any io RANARISON Tsilavo satria izay ny part ananany.
Mila nampiseho any Polisy manao enquête i RANARISON Tsilavo fa tsy manantsiny ka adinony fa izay resaka rehetra teneniny dia hananana porofo manazava fa tena diso izany.

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police :

RANARISON Tsilavo dit qu’en 2002, les salariés de CONNECTIC ont fait grève car ils n’ont pas reçu de prime pendant deux années consécutives, Solo a licencié plus d’une vingtaine de salariés grevistes (sur la cinquantaine que compte CONNECTIC)

analyse-4-greve-illicite-chez-connectic

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo  tratrarina :Te hampiseho I RANARISON Tsilavo fa vokatry ny faodikodinam bola izay nataon’i  Solo XXXX dia tsy nanambola ny orinasa ka tsy nety nandoa prime ho any mpiasa. Avy eo noroahany  ny mpiasa rehetra miisa roapolo.
Hafatra tiany ampitaina:
– Sady mpanodikodim-bola I Solo XXXX no olona Ratsy saina.
– Ratsy saina amin ny mpiara miombon antoka azy no ratsy saina amin’ny mpiara miasa aminyfa mihina irery tian-tena,
– Adinony ny nilaza fa miisa dimampolo ny mpiasan’i CONNECTIC fa ny roa-pola kosa no niray nitsikombakomba azy

Valiny misy porofo :Grève illicite tsy nisy préavis , ny ampitsony ny nanaovana fangatahana no nanomboka ny fitokonana, nandritra ny  herinandro vitsy no nahatonga ny fandroahana.
Tsy nisy préavis ary nangataka fisondrotan-karama 25 % izay nekena sy 5 mois de salaire ho prime (tsy noekena) lyna-demande-5-mois-de-salaire-26-avril-2012greve-sans-preavis-demande-des-salaries-grevistes-chez-connecticNanome alalana handroaka ny Inspection du travail, tiana marihina fa lasa niasa tany amin’ny orinasa DATALINK sy NEXTHOPE Madagascar ny maro an’isa an’ireo mpitokona ireo. RAKOTOARISOA Lyna déléguée du personnel no nitarika ny fitokonana, izay lasa niasa koa any @ DATALINK sy NEXTHOPE Madagascar rehefa avy eo niaraka t@ RAHARISON Gisèle.
greve-1 pub-datalink-midi-11-fev-2013connectic-attestastation-blue-line-sur-intrusion-2
connectic-ordonnance-25-sept-14-2

Nizara prime ny orinasa CONNECTIC 17-tm-prime-projet-2011-31-mars-2011 tamin’ny taona 2011 ary RANARISON Tsilavo no niandraikitra ny vola nozaraina. liste-nominative-des-primes-2011

Tamin’ny volana mey 2009 dia nizara  prime 103 millions Ariary any ireo mpiara-miasa aminy ny orinasa CONNECTIC, ka i RANARISON Tsilavo no nitsinjara an’izany . Nanomboka 2010, dia lany vola niantohana ny mpiara misa haka certification CISCO tany Inde, Chine, Japon sy France ny orin’asa fa io ilay teny malaza hoe ny certification tsy azo ho haninana ary mota kokoa any orinasa NEXTHOPE Madagascar rehefa avy eo ny maka ingénieurs certifiés CISCO (CCIE, CCNP, sns) tsy nialana vola nampiofana azy.prime-nozaraina-connectic-volana-mai-2009-0Izao no voalazan’i RANARISON Tsilavo ao anatin’io e-mail io  : « Ho an’ireo équipe administrative en occurrence Gisèle, ianao no mijery izay mety.
Ho ahy fotsiny ny critères nanaovana ireo primes ireo dia par rapport @ asa nataony (Quantité + Qualité), ny importance de l’intervention de la personne face à des situations difficiles (obstacles).
Pour calculer la prime sur des projets effectués, je ne peux pas prendre en compte ny resaka hoe nangataka prêt ilay olona etc. D’autant plus que sarotra ho ahy ny hi-evaluer ny manque à gagner ou la valeur de la faute.
Bien sûr, important be ny resaka toy izany, ary tena mila gérer-na sytenenina mafy izay concerné. Mr Solo no tena mahay mijery an’izay.
Donc, anjaran’i Mr Solo, izay manana recul no mi-apporter ny correction des primes par rapport an’io volet io.
Raha misy correction mila atao ka izay no mahasoa dia andao atao. @ izay koa isika tsy misy regret.
Tsilavo. »prime-nozaraina-connectic-volana-mai-2009-1
prime-nozaraina-connectic-volana-mai-2009-2La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

RANARISON Tsilavo dit qu’en 2012 également, le commissaire aux comptes de la société a refuser de certifier les comptes car il  a trouvé beaucoup d’anomalies notamment des détournements de fonds importants

analyse-4-le-commissaire-aux-comptes-refuse-de-certifier-les-comptes-2011

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo  tratrarina : Te hampiseho I RANARISON Tsilavo fa ny commissaire aux comptes aza nahita ny fanodikodinam bola koa ka tsy nanaiky nanao “certification de compte”(ny commissaire aux comptes izany no lazainy fa vavolombelona nahita izany fanodikodinam bola nation I Atoa Solo izany). Ka raha nahita fanondinkodinana vola ny mpanamarina vola nahoana izy tsy niteny any izany an’i Procureur de la République ary fa nahoana izy nanao certification any comptes ?

Nanao certification des comptes  ny commissaire aux comptes ny taona 2011 ary tsy nisy resaka fanondikondinana vola izany tao @ sté raha araka ny rapport du commissaire aux comptes (mitovy amin izay ny 2010 sy ny 2009) 18-rapport-du-commissaire-aux-comptes-signe-certifie-conforme.
Rehefa mahita fanondinkodinana vola koa

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

C’est pour cela que RANARISON Tsilavo a demandé la dissolution de la société en septembre 2012

analyse-5-ranarison-demande-la-dissolution-de-connectic

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo  tratrarina :  Te hampiseho I RANARISONTsilavo fa ny fahitany ireo fanodikodinana ireo dia nanapa kevitra izy ny hanidy ny orinasa. Ka tsy izy RANARISON Tsilavo ary no nahita ilay fanodikodinana fa ny commissaire aux comptes no niteny azy.
Ny fahitan’i Atoa Tsilavo ny fanodikodinam-bola  mihoam-pampana natao ny M. Solo araka ny nolazain i commissaire aux comptes ve izany no nahatonga azy hangataka fanakatonana ilay orinasa CONNECTIC? sa kosa efa nitetika hanangana ny orinasa NEXTHOPE Madagascar miaraka amin’ny CISCO ka mila vola maika 143 millions d’ariary hividianana entana any amin’ny WESTCON AFRICA COMSTOR i RANARISON Tsilavo ?
Raha nahatsikaritra fanodikodinam-bola  mihoam-pampana ny Commissaire aux Comptes ary hitan Atoa Tsilavo izany korontana izany ka izay no nahatonga azy nangataka ny fanakatonanana ny orinasa, Maninona no tsy tonga dia nandray andraikitra avy hatrany izy nitory fa tsy nanaiky nanao protocole d’accord izay nandraisany 143 millions d’ariary ary nekeny fa izay ihany no anjarany tao amin ny orinasa CONNECTIC.

Nilaza izy fa hianatra any Canada no nangatahany fanakatonana ny orinasa CONNECTIC. Io filazana hoe handeha hiasa  any Canada io foana moa no teny nampandrina adrisa novohiziny.ranarison-tsilavo-a-des-projets-professionnels-au-canada 19-canada-tsilavo-a-des-projets-au-canada-26-juillet-2012

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

En septembre 2012, RANARISON Tsilavo a eu la confirmation que le société EMERGENT en France est au nom exclusif de Solo

analyse-6-ranarison-decouvre-que-la-societe-emergent-appartient-a-solo

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo  tratrarina : Te hanazava sy hanamarina ilay fanodikodinam bola izay hiampangany an I  SoloXXXX  I RANARISON Tsilavo dia nilaza fa tsy mahafantra mihitsy ny maha tompon ny orinasa ENS any France an’I Atoa Solo

Sady fantatry Atoa Tsilavo ny orinasa EMERGENT no nifanarahany  tamin ny M. Solo ny hamoronany azy. Nanomboka tany amin ny namoronana io orinasa io mantsy   dia efa nandray anjara feno I M. Tsilavo. Tamin’ny 5 febroary 2009, dia nisafidy ny anaran’ny orinasa any France i RANARISON Tsilavo

choix-du-nom-de-la-societe-francaise

RANARISON Tsilavo koa no nisafidy ny logo nampiasaina tamin’ilay orinasa any France 22-t-choix-du-logo-par-tsilavo-20-fevrier-2009choix-logo-societe-en-france-par-ranarisonEfa tamin’ny 12 febroary 2009 no voarainy ny Registre des commerces an’ilay orinasa tany France fa tsy taminy volana septembre 2012 izany. Mazava tsara @ io email io izany.ranarison-recoit-le-rcs-de-la-ste-en-france-le-12-fevrier-2009
Atoa Tsilavo no nandefa ny KBIS an’I Société EMERGENT tany amin ny Midex sy SGS.(ny KBIS dia milaza mazava tsara fa I M. Solo no Gérant.
Raha nanao ny compte farany nahitana io 143 millions d’ariary io Atoa Tsilavo sy ny Responsable administratif et financier (Mme Miora) tany amin ny mois d’avril 2012 tany dia efa nivoaka tao ny tarehi marika rehetra milaza ny vola nalefan’I CONNECTIC tany amin ny EMERGENT ary koa ny entana rehetra nalefan ny EMERGENT nankaty amin ny CONNECTIC.

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

et RANARISON Tsilavo a également demandé confirmation aux salariés licenciés sur les sorties de fonds. Ils ont confirmé que les virements sont effectués sur ordre de Solo

analyse-7-ranarison-demande-confirmation-aux-salaries

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo  tratrarina : Te hampiseho I Atoa Tsilavo fa manana vavolombelona izy amin ireo fandikodinana ireo

Maninona no tsy ny COMPTABILITE na SERVICE TRESORERIE na ny CAC no nangatahan’I RANARISON Tsilavo fanazavana momba ny vola mivoaka “mampiahiahy” fa ireo olona izay samy tsy misy tompon andraikitry ny vola ary koa mpiara miasa aminy akaiky hatramin izy ka hatramain izao ao amin’ny orinasa NEXTHOPE Madagascar vao natsangany vao niala any orinasa CONNECTIC

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

Les banques BNI et BMOI ont confirmé les virements internationaux

analyse-8-les-banques-confirment-les-soupcons-de-ranarison

Te hampiseho I M. Tsilavo fa voamarina any amin ny banky ireo vola navoaka vokatry ny fanondikodinana ireo.

Nohamafisin ny banky fa ireo virement rehetra ireo (70 mahery ny isany)  dia nosoiavin I RANARISON Tsilavo avokoa satria izy ihany no afaka manao sonia

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

RANARISON Tsilavo dit qu’EMERGENT établi des factures de licence logiciels CISCO Systems ou IOS à CONNECTIC. Lorsque j’ai demandé à CISCO, réponse a été donnée que CISCO ne connaît pas EMERGENT et que EMERGENT n’a pas le droit de vendre des produits à Madagascar

analyse-9-cisco-ne-sait-pas-lexistence-demergent

Tanjona tian’i RANARISON Tsilavo  tratrarina : Te hampiseho I Atoa Tsilavo fa tarasy sandoka no nampiasaina hamoahana vola ary tsy misy fantany izany asa famoaham bola izany.

Io fomba fanaovana facture io dia I Atoa Tsilavo no namorona ary nampiasa azy. Mme Lyna dia nandika izany fotsiny avieo.
Teo no porofo fa miray tsikombakomba i RANARISON Tsilavo sy CISCO.

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

Ce qui est dit dans le procès-verbal de la Police lors de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo :

RANARISON Tsilavo dit que les factures qui ont permis des virements internationaux de 3.663.933.595,79 Ariary à EMERGENT sont des fausses et que c’est une manoeuvre de Solo propriétaire de EMERGENT de soustraire des fonds à son profit

analyse-10-les-fausses-factures-servent-a-virer-de-largent-a-letranger

 

Ireo factures voalaza fa hosoka ireo dia Mme Lyna no nanamboatra azy.
Nangataka azy handefa vola I M. Solo fa tsy nangataka azy hanao facture hosoka.
Ny vola nalefan I CONNECTIC ho an I EMERGENT dia nividianana entana ho an ni CONNECTIC avokoa izay no nahatonga ny CAC tsy niresaka hosoka na fanodikodinana izany nandritra ny 4 taona (2009 – 2012)
Raha nanao ny compte farany nahitana io 143 MMGA io Atoa Tsilavo sy ny RAF (Mme Miora) tany amin ny mois d’avril 2012 tany dia efa nivoaka tao ny tarehi marika rehetra milaza ny vola nalefan’I CONNECTIC tany amin ny EMERGENT ary koa ny entana rehetra nalefan ny EMERGENT nakaty amin ny CONNECTIC ary manome io tarehimarika io.
Efa nampisehoina daholo ny porofo rehetra tany amin’ny fitsarana tao Anosy.

preuve-1-creation-de-connectic : Porofo rehetra tamin’ny fananganana any CONNECTIC

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

aiweiwei

L’intégralité du  procès verbal de l’interrogatoire policière de RANARISON Tsilavo le 22 juillet 2015

pv-audition-policiere-22-juillet-2015-de-ranarison-tsilavojpg_page1 pv-audition-policiere-22-juillet-2015-de-ranarison-tsilavojpg_page2

aiweiwei

La version française de cette rocambolesque interrogatoire de RANARISION Tsilavo se trouve ici.

On a le procès verbal d’interrogatoire de RANARISON Tsilavo, ancien directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, devenu gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar depuis novembre 2012. Chaque paragraphe de cette interrogatoire est une allégation fausse qu’on peut prouver avec des écrits certifiés que l’on a montré aux différents intervenants de la justice malgache. La requête pour l’obtention d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi établi par le Procureur Général près de la Cour Suprême le 20 septembre 2016 est une grande victoire pour Solo, car il a gagné une première manche contre le Ministère Public et RANARISON Tsilavo. Il ne faut pas oublier que Solo a passé tout de même 5 mandat de dépôt à Antanimora.antanimora

Le résumé de cette affaire qui a valu 5 mois de mandat de dépôt à Solo, ancien patron de RANARISON TSILAVO, gérant fondateur de NEXTHOPE depuis novembre 2012

Une plainte avec demande d’arrestation déposée par Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO, avocat de RANARISON Tsilavo, ancien directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar depuis novembre 2012, contre son ancien patron Solo, associé à 80 % de CONNECTIC chez le Procureur Général près de la Cour d’Appel (PGCA) d’Antananarivo le 20 juillet 2015, a été transmis par celui-ci à la Police économique le 21 juillet 2015. La police économique a interrogé RANARISON Tsilavo et ses deux témoins, RAHARISON Gisèle et RAKOTOARISOA Lyna anciens salariés de CONNECTIC jusqu’au mois de mai 2012, puis ont travaillé chez DATALINK et travaillent actuellement chez NEXTHOPE Madagascar :

  • RAHARISON Gisèle est le responsable de DATALINK qui a fait une intrusion informatique et écoute téléphonique chez CONNECTIC en octobre 2012,
  • RAKOTOARISOA Lyna est la déléguée du personnel de CONNECTIC en avril 2012 qui est le leader de la grève sans préavis du jour au lendemain ayant comme revendication pour l’ensemble des salariés l’augmentation de 25 % des rémunérations et l’obtention d’une prime équivalent à 5 mois de salaires. La grève a été jugée illicite par la Direction provinciale du travail d’Analamanga.

Solo a été mis en mandat de dépôt à Antanimora le 29 juillet 2015, soit une dizaine de jours après le dépôt de la plainte avec demande d’arrestation malgré toutes les preuves fournies à la police économique, au Substitut et au juge d’instruction. En effet, RANARISON Tsilavo a proposé le marché suivant, un second protocole d’accord avalisé par un « olom-be de la justice » qui abandonne la poursuite pour intrusion contre RAHARISON Gisèle et ANDRIANARIVO Antra, ingénieur greviste chez CONNECTIC et qui comme RAHARISON Gisèle et RAKOTOARISOA Lyna a travaillé chez DATALINK puis maintenant chez NEXTHOPE Madagascar.

Solo a passé près de 5 mois en détention malgré toutes les preuves écrites certifiées par un huissier , les doléances déposées au Ministère de la justice à Madagascar et les évidences que les allégations avancées par RANARISON Tsilavo sont fausses et facilement démontables.

On est en train de médiatiser cette affaire pour qu’elle soit un cas d’école et que justice s’ensuive, la vraie justice bien sûr.

aiweiwei

L'histoire de RANARISON Tsilavo qui a spolié son ancien patron Solo

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ment lorsqu’il dit qu’il est le fondateur de la société CONNECTIC à Madagascar

"Tamin’ny 14 septambre 2005 no nanangana ny orinasa CONNECTIC , izaho mihintsy no fondateur, nisy namako iray niaraka tamiko...

L’histoire de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et des magistrats malgaches qui violent les lois malgaches pour spolier Solo, un investisseur franco-malgache

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, ancien Directeur exécutif et simple associé de la société CONNECTIC,  a déposé une plainte en juillet...

Tsilavo RANARISON de NextHope Madagascar et toute son équipe vous font découvrir les avantages d’être en bon terme avec la justice à Madagascar

RANARISON Tsilavo et NEXTHOPE ont accusé Solo de diffamation et ont déposé deux plaintes en France car Solo a...
- Advertisement -spot_imgspot_img

NEXTHOPE RANARISON Tsilavo ont été déboutés de leur plainte pour diffamation par le TGI de Paris

Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le Tribunal judiciaire de Paris ce 2 septembre 2020 concernant la...

Ce stratagème a permis à RANARISON Tsilavo d’éliminer Solo pour faire émerger la société NEXTHOPE Madagascar

RANARISON Tsilavo et NEXTHOPE ont accusé Solo de diffamation et ont déposé deux plaintes en France car Solo a...

A Madagascar, des magistrats ne prennent pas la peine de motiver leurs jugements

- Advertisement -spot_imgspot_img

Comment RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et des magistrats malgaches ont spolié Solo, un investisseur franco-malgache
Ce qui attendent les personnes qui pensent investir à Madagascar.