La théorie de la baillonnette intelligente revisitée par RANARISON Tsilavo CEO de NEXTHOPE Madagascar

RANARISON TSilavo ancien directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’au mois de septembre 2012, gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar depuis novembre 2012 essaye de faire passer le message suite :  » Solo m’a forcé de signer des chèques et des  ordres de virement en blanc.  »

F.V: – Maro be ireo chèque sy ordre de virement izay nosoniaviko en blanc satria izy no ni-exigen’i Atoa Solo izay no nahatonga ahy tsy nahatsikaritra mihitsy ireo transfert tsy ara-dalàna ireo tamin’ny emergent
F.V: – Milaza moa i Atoa Solo fa hoe ny tenako no nampirisika azy hanokatra io Sté emergent io izay tsy marina velively izany.
F.V: – Tsy misy tombontsoako ny amin’izany raha tsy hoe angaha atao amin’ny anaranay mirahalahy ilay Sté
F.V: – I Atoa Solo no mi-géré ny compte e-mail ao amin’ny Sté connectic hatramin’izao fa mety misy manipulation ataony ka azony ataony mamoaka e-mail atao hoe nosoratako amin’ny anarako

Procès verbal de l’interrogatoire de RANARISON Tsilavo par le  juge d’instruction , 3 septembre 2015